Naše služby

Poskytujeme komplexní služby spojené s výměnou/instalací našich výrobků a to:

 • Dopravu výrobků a materiálu na místo realizace zakázky
 • Demontáž stávajících výrobků (oken, dveří, stěn, konstrukcí a pod)
 • Montáž výrobků (oken, dveří, stěn, konstrukcí a pod) a doplňků
 • Zednické začištění, napojení výrobků na ostění (včetně špaletových oken)
 • Montáž doplňků (žaluzií, parapetů, sítí proti hmyzu,...)
 • Likvidace (odvoz a odborná likvidace starých konstrukcí, oken, dveří, stěn a vzniklého odpadu)
 • Záruční a pozáruční servis

Základní postup při montáži oken a dveří:

 • příprava místa montáže (roznáška nových oken a nářadí co nejblíže k místu osazení, zajištění manipulačního prostoru kolem okna)
 • demontáž křídla a vybourání rámu starého okna
 • příprava stavebního otvoru (zbavení od nečistot a prachu, případně penetrace zdiva)
 • odborné osazení rámu a křídla nového okna do stavebního otvoru s ohledem na všechny tři roviny a jeho ukotvení pomocí turbošroubů nebo kotevních plechů
 • utěsnění přechodu rámu okna a stavebního otvoru PUR pěnou (případně provedení montážní připojovací spáry dle ČSN 730540)
 • zednické začištění vnitřního ostění štukováním (v případě zájmu i plastovými APU lištami)
 • drobné zednické práce (vyzdění stavebního otvoru po MIV, dozdívání po špaletových oknech, …)
 • začištění venkovního ostění (zatmelení problematických míst)
 • montáž doplňků (parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu, ...)
 • seřízení oken
 • hrubý úklid po montážních pracích (odstranění ochranných folií)
 • seznámení zákazníka s obsluhou a údržbou oken
 •  předání díla uživateli
 • odvoz starých oken a vzniklého odpadu z místa montáže a jejich likvidace